دکتر یحیی شیری پور

مدیر کل دامپزشکی آذربایجان شرقی

دکتر یحیی شیری پور

تحصیلات : دکترای حرفه ای دامپزشکی

شماره تماس : 04134445000

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی : head.eazar@ivo.ir

آدرس : تبریز/ ابتدای خیابان دامپزشکی / اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی

دکتر فرخ بهتاش

معاون سلامت

دکتر فرخ بهتاش

تحصیلات : دکترای تخصصی بهداشت آبزیان

شماره تماس : 04134440025

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی : tech.eazar@ivo.ir

آدرس : تبریز/ ابتدای خیابان دامپزشکی / اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی

دکتر اکبر خداداد

معاون توسعه مدیریت و منابع

دکتر اکبر خداداد

تحصیلات : دکترای حرفه ای دامپزشکی

شماره تماس : 04134440025

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی : adsu.eazar@ivo.ir

آدرس : تبریز/ ابتدای خیابان دامپزشکی / اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی

حجت الاسلام جعفر نزاعی

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه

حجت الاسلام جعفر نزاعی

تحصیلات : سطح 2 حوزه علمیه (معادل لیسانس)

شماره تماس : 04134440025-8 داخلی: 255

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی : hnvf.eazar@ivo.ir

آدرس : تبریز/ ابتدای خیابان دامپزشکی / اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی

دکتر بهروز احمدزاده

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی

دکتر بهروز احمدزاده

تحصیلات :

شماره تماس : 04134440025 داخلی: (221 – 222)

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی : adcs.eazar@ivo.ir

آدرس : تبریز/ ابتدای خیابان دامپزشکی / اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی

دکتر مهدی صادقی آذر

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم

دکتر مهدی صادقی آذر

تحصیلات : دکترای حرفه ای دامپزشکی - دانشجوی رشته تخصصی بیماری های طیور (واحد علوم و تحقیقات)

شماره تماس : 04134440025 داخلی: (225)

رزومه : دانلود رزومه

آدرس : تبریز/ ابتدای خیابان دامپزشکی / اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی

دکتر منصور محمدی

رئیس واحد بررسی، مبارزه و مراقبت بیماریهای آبزیان

دکتر منصور محمدی

تحصیلات : دکترای حرفه ای دامپزشکی

شماره تماس : 04134440025 داخلی: (218)

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی : aqdcs.eazar@ivo.ir

آدرس : تبریز/ ابتدای خیابان دامپزشکی / اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی

دکتر سید رضا زکی دیباور

رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی

دکتر سید رضا زکی دیباور

تحصیلات : دکترای حرفه ای دامپزشکی

شماره تماس : 04134440025 داخلی: (249 – 250)

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی : qu.eazar@ivo.ir

آدرس : تبریز/ ابتدای خیابان دامپزشکی / اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی

دکتر سید محمد علوی شوشتری

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

دکتر سید محمد علوی شوشتری

تحصیلات : دکترای حرفه ای دامپزشکی

شماره تماس : 04134440025 داخلی: (253)

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی : health.eazar@ivo.ir

آدرس : تبریز/ ابتدای خیابان دامپزشکی / اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی

دکتر ودود فدای حسینی ملکی

رئیس اداره تشخیص و درمان

دکتر ودود فدای حسینی ملکی

تحصیلات : دکترای حرفه ای دامپزشکی

شماره تماس : 04134440025 داخلی: (210)

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی : ptl.eazar@ivo.ir

آدرس : تبریز/ ابتدای خیابان دامپزشکی / اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی

دکتر جعفر شیرازی

رئیس اداره برنامه و بودجه

دکتر جعفر شیرازی

تحصیلات : دکترای حرفه ای دامپزشکی

شماره تماس : 04134440025 داخلی: (233 – 234)

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی : plan.eazar@ivo.ir

آدرس :

مهندس سید محمد هادی موسوی

مدیر روابط عمومی

مهندس سید محمد هادی موسوی

تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

شماره تماس : 04134400099

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی : relation.eazar@ivo.ir

آدرس : تبریز/ ابتدای خیابان دامپزشکی / اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی

مهندس آرش بربست

رئیس اداره امور اداری، رفاه و پشتیبانی

مهندس آرش بربست

تحصیلات : کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی

شماره تماس : 04134440025 داخلی: (232)

رزومه : دانلود رزومه

آدرس : تبریز/ ابتدای خیابان دامپزشکی / اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی

مهندس مهدی غیبی

رئیس اداره فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری

مهندس مهدی غیبی

تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی

شماره تماس : 04134440025 داخلی: (248 – 254)

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی : it.eazar@ivo.ir

آدرس : تبریز/ ابتدای خیابان دامپزشکی / اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی

دکتر حمید ناظری

مسئول گروه آموزش، ترویج و پروهش

دکتر حمید ناظری

تحصیلات : دکترای حرفه ای دامپزشکی

شماره تماس : 04134440025 داخلی: (219)

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی : e.eazar@ivo.ir

آدرس : تبریز/ ابتدای خیابان دامپزشکی / اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی

مهندس  غلامرضا محمدی

مسئول امور مالی و ذیحساب اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی

مهندس غلامرضا محمدی

تحصیلات : کارشناس حسابداری

شماره تماس : 04134440025 داخلی: (256)

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی : fin.eazar@ivo.ir

آدرس : تبریز/ ابتدای خیابان دامپزشکی / اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی

دکتر رضا دادخواه

مسئول بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات

دکتر رضا دادخواه

تحصیلات : دکترای حرفه ای دامپزشکی

شماره تماس : 04134440025 داخلی: (242)

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی : a.sharghi.bz@ivo.ir

آدرس : تبریز/ ابتدای خیابان دامپزشکی / اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی

محمدرضا گل محمدی

رئیس امور حقوقی اداره کل دامپزشکی استان

محمدرضا گل محمدی

تحصیلات : کارشناس ارشد حقوق عمومی

شماره تماس : 04134440025 داخلی: (226)

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی : law.eazar@ivo.ir

آدرس : تبریز/ ابتدای خیابان دامپزشکی / اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی

دکتر حامد عباسپور عرشی

مسئول پدافند غیرعامل اداره کل دامپزشکی استان

دکتر حامد عباسپور عرشی

تحصیلات : دکترای حرفه ای دامپزشکی

شماره تماس : 04134440025 داخلی: (267)

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی : pdf@ivo.ir

آدرس : تبریز/ ابتدای خیابان دامپزشکی / اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی

لینک کوتاه