دکتر امیر حسین  بهداد

مدیر کل دامپزشکی آذربایجان شرقی

دکتر امیر حسین بهداد

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : (34442318-34445000)041

آدرس : تبریز/خیابان راه آهن/خیابان دامپزشکی / اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی

دکتر مهدی حامی

معاون سلامت

دکتر مهدی حامی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 04134440025

آدرس : تبریز/خیابان راه آهن/خیابان دامپزشکی / اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی

دکتر عیسی مرادی کریمی

معاون توسعه مدیریت و منابع

دکتر عیسی مرادی کریمی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 04134440025

آدرس : تبریز/خیابان راه آهن/خیابان دامپزشکی / اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی

لینک کوتاه