توافقنامه سطح خدمت " نظارت بر آزمایشگاه های دامپزشکی 13021204107"

1. مقدمه

· مطالعه،نظارت، سياستگذاري، ارزيابي، اظهار نظر،مميزي، تدوين ضوابط و دستورالعمل، تعيين و اعلام استراتژي توليد، واردات، صادرات، نگهداري، توزيع، پخش، فروش و ثبت انواع تجهيزات و لوازم و مواد تشخيصي، آزمايشگاهي ونظاير آن كه به نحوي از انحاء مورد مصرف دامپزشكي مي‌باشد.

· مطالعه، نظارت، سياستگذاري، ارزيابي، اظهار نظر، مميزي، تدوين ضوابط و دستورالعمل مربوط به ارزيابي خطر و مديريت خطر ونيز مميزي و تدوين ضوابط فني و اجرايي مرتبط با آن‌ها، همچنين مشاركت در تدوين ضوابط توليد، واردات، صادرات، نگهداري، توزيع، پخش، فروش انواع انواع تجهيزات و لوازم و مواد تشخيصي، آزمايشگاهي و نظاير آن كه به نحوي از انحاء مورد مصرف دامپزشكي مي باشد .

هدف از توافقنامه سطح خدمت این است که در راستای توجه به اصل مشتری مداری و به منظور ارائه با کیفیت خدمت " نظارت بر آزمایشگاه های دامپزشکی " توسط "اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی"،  کیفیت تحویل خدمت مذکور برای "سلامت آزمایشگاه های بخش دامپزشکی " مورد توافق قرار گیرد.

2. مسئولیت­

اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی موافقت می کند که خدمت مذکور را به ترتیب زیر ارائه دهد :

مرجعيت تاييد تشخيص بيماري‌هاي مرضي دام، طيور، آبزيان،زنبور عسل، كرم ابريشم و حيات وحش در كشور و ارائه گزارش بروز بيماري‌هاي قابل گزارش (Notifible) به مقامات مسئول .

ارباب رجوع مرتبط با خدمت مذکور در استان جهت دریافت خدمت می بایست طبق قوانین به شرح ذیل، اقدام نمایند :

· به استناد به قوانین و دستورالعملهای سازمان دامپزشکی؛   بند د ماده 3 قانون سازمان دامپزشکی مصوب 1350 وماده 12 آئین تردد به شماره 14494 مورخ 13/9/73مصوب هیئت دولت

3. تعهدات متقابل خدمت­گیرنده و دستگاه اجرایی

-خدمت جزو خدمات ذاتی دستگاه و بدون درخواست ارباب رجوع است.

سامانه های درخواست / ارائه خدمت

   به صورت حضوری و آزمایشگاهی پایش می شود

مدارک لازم برای دریافت خدمت : ندارد

مدت زمان انجام خدمت : به صورت دوره ای نظارت و پایش انجام می شود

تعداد مرتبه مراجعه حضوری : ندارد

زمان دسترسی به خدمت :  جزو خدمات ذاتی دستگاه است

 استعلام (فرآيندهاي مشترك بين دستگاهي) : ندارد

 

4. هزینه­ ها و پرداخت­ها

· خدمت نظارتی است.

5. دوره عملکرد

این توافقنامه سطح خدمت تا زمانی که اصلاحیه آن صادر نگردیده، تحت امضای  "مدیرکل"، اعتبار دارد.

6. خاتمه توافقنامه

چنانچه به تشخیص ریاست سازمان و مقام مسئول، ضرورت خاتمه توافقنامه مد نظر قرار گرفت، با اطلاع قبلی موضوع خاتمه موافقت­نامه اعلام می گردد.