توافقنامه سطح خدمت " نظارت بر واحدها و مراکز تشخیص و درمان بخش غیردولتی 13021204106"

1. مقدمه

· بررسي و پيش بيني و اعلام نياز وسائل ، تجهيزات، امكانات و نيروي انساني ، واكسن و مواد بيولوژيك و داروهاي ضدانگلي و ساير نهاده هاي دامي مورد نياز در سطح كشور، ارزيابي و نظارت بر توزيع و مصرف آن‌ها.

· تدوين برنامه پيشگيري ، كنترل و ريشه كني بيماري‌هاي نو ظهور (بازپديد و نوپديد) بومي (آندميك) و غير بومي(اگزوتيك) دامي

· مطالعه ، بررسي و اعلام نيازهاي آموزشي مقطع دار، ضمن خدمت مورد نياز شاغل در بخش هاي دولتي و غير دولتي دامپزشكي در امر بررسي مبارزه و مراقبت با بيماري‌هاي دامي و بيماري‌هاي قابل انتقال بين انسان و دام

هدف از توافقنامه سطح خدمت این است که در راستای توجه به اصل مشتری مداری و به منظور ارائه با کیفیت خدمت          " پایش و مراقبت فعل و غیرفعال بیماری های دام " توسط "اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی"،  کیفیت تحویل خدمت مذکور برای "سلامت جامعه " مورد توافق قرار گیرد.

2. مسئولیت­

اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی موافقت می کند که خدمت مذکور را به ترتیب زیر ارائه دهد :

گردآوري ، پردازش، تجزيه و تحليل و تفسير داده هاي بيماري‌هاي دامي و بيماري‌هاي قابل انتقال بين انسان و دام بمنظور انتخاب بهترين و موثرترين روش پيشگيري ، كنترل و ريشه كني اين بيماري‌ها.

ارباب رجوع مرتبط با خدمت مذکور در استان جهت دریافت خدمت می بایست طبق قوانین به شرح ذیل، اقدام نمایند :

· به استناد به قوانین و دستورالعملهای سازمان دامپزشکی؛   بند د ماده 3 قانون سازمان دامپزشکی مصوب 1350 وماده 12 آئین تردد به شماره 14494 مورخ 13/9/73مصوب هیئت دولت

3. تعهدات متقابل خدمت­گیرنده و دستگاه اجرایی

-خدمت جزو خدمات ذاتی دستگاه و بدون درخواست ارباب رجوع است.

سامانه های درخواست / ارائه خدمت

   به صورت حضوری و آزمایشگاهی پایش می شود

مدارک لازم برای دریافت خدمت : ندارد

مدت زمان انجام خدمت : به صورت دوره ای نظارت و پایش انجام می شود

تعداد مرتبه مراجعه حضوری : ندارد

زمان دسترسی به خدمت :  جزو خدمات ذاتی دستگاه است

 استعلام (فرآيندهاي مشترك بين دستگاهي) : ندارد

 

4. هزینه­ ها و پرداخت­ها

· خدمت نظارتی است.

5. دوره عملکرد

این توافقنامه سطح خدمت تا زمانی که اصلاحیه آن صادر نگردیده، تحت امضای  "مدیرکل"، اعتبار دارد.

6. خاتمه توافقنامه

چنانچه به تشخیص ریاست سازمان و مقام مسئول، ضرورت خاتمه توافقنامه مد نظر قرار گرفت، با اطلاع قبلی موضوع خاتمه موافقت­نامه اعلام می گردد.