توافقنامه سطح خدمت " مايه کوبی دام ها برعلیه بیماری های واگیر (استان)  13021204104"

1. مقدمه

· ارزيابي اثرات حاصله از كاربرد واكسن ها، موادبيولوژيك، سموم و داروهاي مورد استفاده در طرح ها وپروژه هاي مربوط به بررسي و مبارزه با بيماري‌هاي دامي.

هدف از توافقنامه سطح خدمت این است که در راستای توجه به اصل مشتری مداری و به منظور ارائه با کیفیت خدمت  " شناسایی و ردیابی دام زنده و فرآورده های دامی، خوراک نهاده های دامی، مکمل و افزودنی های خوراک دام " توسط "اداره کل دامپزشکی استان  آذربایجان شرقی"،  کیفیت تحویل خدمت مذکور برای " سرمایه گذاران مرتبط با دامپزشکی" مورد توافق قرار گیرد.

2. مسئولیت­

اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی موافقت می کند که خدمت مذکور را به ترتیب زیر ارائه دهد :

· بررسی واکسیناسیون دوره ای در کلیه مناطق

· بررسی کانون های بیماری جهت واکسیناسیون

ارباب رجوع مرتبط با خدمت مذکور در استان جهت دریافت خدمت می بایست طبق قوانین به شرح ذیل، اقدام نمایند :

· به استناد به قوانین و دستورالعملهای سازمان دامپزشکی؛   بند د ماده 3 قانون سازمان دامپزشکی مصوب 1350 وماده 12 آئین تردد به شماره 14494 مورخ 13/9/73مصوب هیئت دولت

3. تعهدات متقابل خدمت­گیرنده و دستگاه اجرایی

 

سامانه های درخواست / ارائه خدمت

     خدمت به صورت   حضوری ارائه می شود                  

مدارک لازم برای دریافت خدمت : نیاز ندارد بازدید و واکسیناسیون حضوری انجام می شود.

مدت زمان انجام خدمت : به صورت دوره ای بر اساس تشخیص واحدهای فنی دامپزشکی

تعداد مرتبه مراجعه حضوری : ارباب رجوع مراجعه ای ندارد

زمان دسترسی به خدمت : به محض مراجعه واکسیناتورها خدمت انجام می شود

 استعلام (فرآيندهاي مشترك بين دستگاهي) : ندارد

 

4. هزینه­ ها و پرداخت­ها:ارائه خدمت با دریافت هزینه نمی باشد

5. دوره عملکرد

این توافقنامه سطح خدمت تا زمانی که اصلاحیه آن صادر نگردیده، تحت امضای  "مدیرکل"، اعتبار دارد.

6. خاتمه توافقنامه

چنانچه به تشخیص ریاست سازمان و مقام مسئول، ضرورت خاتمه توافقنامه مد نظر قرار گرفت، با اطلاع قبلی موضوع خاتمه موافقت­نامه اعلام می گردد.