توافقنامه سطح خدمت " صدور گواهی بهداشتی واردات، صادرات، ترانزیت و ترخیص دام، فرآورده های دامی، دارو، مواد بیولوژیک و تجهیزات دامپزشکی، خوراک و نهاده های دامی ، مکمل و افزودنی های خوراک دام 13021202100"

1. مقدمه

· مطالعه، سياستگذاري وتدوين دستورالعمل ها و ضوابط بهداشتي قرنطينه اي و امنيت زيستي براي ورود وخروج و نقل وانتقال دام وفرآوردهاي دامي ( ملي وبين المللي).

· برنامه ريزي، نظارت، پيگيري واقدام براي اعمال ضوابط بهداشتي قرنطينه اي وامنيت زيستي براي ورود وخروج و نقل وانتقال دام و فرآورده‌هاي  دامي.

· مطالعه، برنامه ريزي، نظارت، پيگيري واقدام براي استقرار شبكه ملي نظارت وكنترل برتردد دام و فرآورده‌هاي  دامي با استفاده از آخرين يافته هاي علمي و فن آوري.

· مطالعه ومشاركت در سياستگذاري وتدوين دستورالعمل ها وضوابط بهداشتي قرنطينه اي و امنيت زيستي براي واردات، صادرات ونقل وانتقال دارو، واكسن، سرم، ضد عفوني كننده ها سموم ومواد بيولوژيك ومواد اوليه آن‌ها.

· برنامه ريزي، نظارت، پيگيري واقدام براي اجراي دستورالعمل ها واعمال ضوابط بهداشتي وقرنطينه اي وامنيت زيستي براي واردات، صادرات ونقل وانتقال دارو، واكسن، ضد عفوني كننده ها سموم ومواد بيولوژيك ومواد اوليه آن‌ها .

· مطالعه و مشاركت در سياستگذاري وتدوين دستورالعمل ها وضوابط بهداشتي ، قرنطينه اي و امنيت زيستي براي واردات، صادرات و نقل و انتقال خوراك دام وطيور وآبزيان مواد اوليه وافزودني‌هاي مربوط به آن‌ها

· برنامه ريزي، نظارت و پيگيري لازم براي اجراي دستورالعمل ها واعمال ضوابط بهداشتي، قرنطينه اي وامنيت زيستي براي واردات، صادرات ونقل وانتقال خوراك دام وطيور وآبزيان ومواد اوليه وافزودني‌هاي مربوط به آن‌ها.

· مطالعه ومشاركت در شناسايي وتعيين هويت دام كشور و صدور شناسنامه هاي بهداشتي.

       هدف از توافقنامه سطح خدمت این است که در راستای توجه به اصل مشتری مداری و به منظور ارائه با کیفیت خدمت          " صدور گواهی بهداشتی واردات، صادرات، ترانزیت و ترخیص دام، فرآورده های دامی، دارو، مواد بیولوژیک و تجهیزات دامپزشکی، خوراک و نهاده های دامی ، مکمل و افزودنی های خوراک دام " توسط "اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی"،  کیفیت تحویل خدمت مذکور برای " سرمایه گذاران مرتبط با دامپزشکی" مورد توافق قرار گیرد.

2. مسئولیت­

اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی موافقت می کند که خدمت مذکور را به ترتیب زیر ارائه دهد :

· بررسی درخواست

· بررسی محموله صادرات و واردات و کنترل آن

 

ارباب رجوع مرتبط با خدمت مذکور در استان جهت دریافت خدمت می بایست طبق قوانین به شرح ذیل، اقدام نمایند :

· به استناد به قوانین و دستورالعملهای سازمان دامپزشکی؛   بند د ماده 3 قانون سازمان دامپزشکی مصوب 1350 وماده 12 آئین تردد به شماره 14494 مورخ 13/9/73مصوب هیئت دولت

3. تعهدات متقابل خدمت­گیرنده و دستگاه اجرایی

درخواست متقاضی مبنی برصدور خوراک دام و طیور به کشورهای دیگر همراه با ضوابط بهداشتی مورد نیاز

-ارائه گواهی سلامت توسط دکتردامپزشک مسئول فنی بهداشتی کارخانه خوراک دام و طیور براساس ضوابط جاری سازمان دامپزشکی.-ارائه نتایج آزمایشات لازم


سامانه های درخواست / ارائه خدمت

             سامانه قرنطینه e.ivo.ir                                 

ارتباط با سامانه گمرک کشور  (پنجره تجارا الکترونیک) www.epl.irica.ir           

مدارک لازم برای دریافت خدمت : درخواست متقاضی مبنی برصدور خوراک دام و طیور به کشورهای دیگر همراه با ضوابط بهداشتی مورد نیاز ، - ارائه گواهی سلامت توسط دکتردامپزشک مسئول فنی بهداشتی کارخانه خوراک دام و طیور براساس ضوابط جاری سازمان دامپزشکی.-ارائه نتایج آزمایشات لازم-ارائه شرایط و ضوابط کشور مقصد و یا تعهد محضری یادر سربرگ شرکت مبنی بر عدم مرجوع نمودن محموله صادراتی به کشور

مدت زمان انجام خدمت : 10 دقیقه

تعداد مرتبه مراجعه حضوری : 1 بار 

زمان دسترسی به خدمت : در طی شبانه روز در سامانه قابل انجام است

 استعلام (فرآيندهاي مشترك بين دستگاهي) : ندارد

 

4. هزینه ­ها و پرداخت­ها

· ارائه خدمت با دریافت هزینه می باشد. پرداخت هزینه 240000ریال در سامانه امکان پذیر است.

5. دوره عملکرد

این توافقنامه سطح خدمت تا زمانی که اصلاحیه آن صادر نگردیده، تحت امضای  "مدیرکل"، اعتبار دارد.

6. خاتمه توافقنامه

چنانچه به تشخیص ریاست سازمان و مقام مسئول، ضرورت خاتمه توافقنامه مد نظر قرار گرفت، با اطلاع قبلی موضوع خاتمه موافقت­نامه اعلام می گردد.