این دستگاه درجهت رسیدن به اهداف سازمانی درراستای ارتقاء بهداشت عمومی و سلامت جامعه نهایت سعی و تلاش خود را می نماید تا بتواند با ارائه خدمات بهتر رضایتمندی مراجعین را تامین نماید.

 

لذا: ما کارکنان اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی با اهتمام به ارزش های محوری ذیل در راستای تحقق ماموریت و حصول چشم اندازمان تلاش می کنیم.

 

 - نظم، جدیت و حسن خلق

 

 - توجه به سلامت اداری و اخلاقی

 

 - کار گروهی، روز آمدی و نوآوری

 

- احساس مسئولیت و امانت داری

 

- جلب رضایت و اعتماد ارباب رجوع

 

- توجه به مسئولیت­ های اجتماعی

 

- پاسخگویی شفاف و دقیق به ذینفعان

 

  در این راستا و به منظور جلب مشارکت های مردمی، اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی بر خود لازم می داند نظرات، پیشنهادات و انتقادات آحاد مردم بویژه از سوی نخبگان، متخصصین، صاحب نظران، مدیران و کارشناسان را گردآوری و راهکارهای افزایش کیفیت خدمات را تدوین نماید. اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی تعامل و تبادل اطلاعات با آحاد مردم و دستگاه های اجرائی را در سرلوحه کار خود قرار داده است.

 و همچنین اصلاح و بهبود روشهای ارائه خدمات و اطلاع رسانی به مراجعین از طریق سایت ایجاد و همواره مدنظر مسئولین این سازمان بوده است که در بهبود خدمت برای نمونه انتشار نشریه عمومی که قبلا به صورت دستی انجام می پذیرفت و اکنون با بهبود این خدمت بصورت الکترونیکی رضایتمندی متقاضیان را از خدمت مذکور شاهد می باشیم.