Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA

شماره تلفن و فکس روسای ادارات دامپزشکی شهرستان ها

ردیف

نام شهرستان

کد شهرستان

شماره تلفن جدید

شماره فاکس جدید

رئیس اداره

1

اسکو

041

33225903

33227524

دکتر شمس اله حاج علیلو

2

آذرشهر

041

34227400

34223058

دکتر یحیی شیری پور

3

اهر

041

44224078

44224275

دکتر حامد عباس پور

4

بستان آباد

041

43332500

43332500

دکتر ودود فدای حسینی

5

بناب

041

37723986

37738280

دکتر مهدی احمدی منش

6

تبریز

041

34439272

34439272

دکتر ناصر عظیمی

7

جلفا

041

42022925

42022926

دکتر جواد وطن خواه

8

چارایماق

041

52723577

52722731

مهندس سعید بابازاده

9

سراب

041

43223017

43224489

دکتر رضا دادخواه

10

شبستر

041

42423021

42423024

دکتر حسین غلامی

11

عجبشیر

041

37640824

37640675

دکتر مهدی شهابی

12

کلیبر

041

44442579

44443004

دکتر اکبر ارفعی

13

خداآفرین

041

44662908

44662908

مهندس سجاد چینه کش

14

مراغه

041

37274113

37274112

دکتر علی پاشائی

15

مرند

041

42243051

42241425

دکتر رضا رضامندی

16

ملکان

041

37840898

37841440

دکتر فراز احمدی

17

میانه

041

52233363

52222900

دکتر ناصر نوروزی

18

هریس

041

43432973

43432983

مهندس یعقوب باقرزاده

19

هشترود

041

52622574

52620204

دکترمحمدحسین زکریازاده

20

ورزقان

041

44550268

44550637

دکتر موسی حسن زاده

21

هوراند

041

44262308

44262308

مهندس جلال عبدالهی