شماره تلفنهای داخلی اداره کل دامپزشکی استان اذربایجان شرقی

حوزه مدیریت

اداره بهداشت و مديريت بيماريهاي دامي

مدير كل : آقاي دكتر امیرحسین بهداد

رئيس اداره: آقاي دكتر شيرازي

222

مسئول حوزه‌ی مدیریت: مهندس ابوالفضل امجدیام

245

آقايان: دكتر احمدزاده - دکتر سیدجعفری

221

دفتر مديركل

34445000

34442318

آقايان:  دكتر پورعطا رزقی- دکتر علمداری

222

فكس مدير کل

34444390

اداره بهداشت و مدیریت بيماريهاي طيور، زنبور عسل و كرم ابريشم

معاون سلامت: آقاي دكتر مهدی حامی

243

رئيس اداره: آقاي دكتر صادقي آذر

225

معاون توسعه مديريت و منابع: آقاي دكتر عیسی مرادی کریمی

237

آقايان: دکتر مأذنی - دكتر موسی پور

223

بازرسي و پدافند غیر عامل: آقاي دكترکامبیز محمودزاده

242

آقاي دكتر مسعودی

224

روابط عمومي

مسئول واحد: آقای مهندس سیّد محمّد هادی موسوی

240

اداره تشخيص و درمان

کارشناس روابط عمومی:

246

رئيس اداره: آقاي دكتر محمودی کرمجوان

211

نمایندگی ولی فقیه

آقاي دكتر آذر افروز

207

حجت الاسلام نزاعي

255

آقايان: دکتر مظاهری دکتر مردی

208

امور اداري رفاه و پشتيباني

آقای دکتر فدای حسینی 

209

رئيس اداره : آقای دکتر نادر رفیع خواه

232

آزمایشگاه بیولوژی مولکولی (PCR): آقاي دكتر مظاهري

210

امور اداری: آقای کلانتری

231

آزمایشگاه سرولوژی: خانم دكتر اميني نيا - آقای شريفي

212

کارگزینی: خانمها فهمی-رسولی- اکبری

229-230

آزمايشگاه مواد غذائي: آقايان دكتر احمداوغلی - كريمي

213

دبيرخانه: خانم افخمی- آقای زارعی

228

آزمایشگاه انگل شناسي: آقاي عباسعلیزاده

214

رفاه و پشتیبانی: آقاي آزاد مهر

232

آزمايشگاه ميكروبيولوژي: آقاي دكتر تقی زاده

215

كارپردازي: آقای انتظامي

231

پذیرش آزمایشگاه: مهندس کاویانی

216

کارشناس بیمه: خانم اسمعیلی- خانم جعفرزاده

241

آزمايشگاه آناليز: آقايان شعاري - محبوبي

217

آبدارخانه: آقاي عبدلي - فتوحی

239

آزمايشگاه هاري: آقاي دکتر مستوفی- آقای عباسعلیزاده

261

نگهباني: آقايان : رضازاده -  ارژنگی - عباسپور

201

اداره نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذائي

رئيس اداره :آقاي دكتر ابراهيمي صدر

253

امور نقلیه

آقاي دکتر پورماجد

252

رئيس واحد :آقاي محمود فرشبافیان

260

آقاي دكتر علوي شوشتري

247

آقايان: نوبري - پوركاج - افريشم - امانپور ایران- اسددخت

آقايان: دكتر دیباور - خانم روحی

251

اداره برنامه و بودجه

اداره قرنطينه و امنيت زيستي

رئیس اداره: آقاي دکتر خداداد

233

رئيس اداره: آقاي دكتر محمد تقی محمدی

249

آقايان: سرخابی - صمدی

234

34456808

پايگاه مقاومت ولایت

آقایان دکتر سماواتیان- دکتر قاسمی

249

فرمانده: آقاي دکتر روحانی نژاد

220

اداره امور مالي

واحد آبزیان آبزیان

رئيس اداره: آقاي مهندس غلامرضا محمدی

256

رئیس اداره: دکتر منصور محمدی

218

خانم زینالی

257

آقایان: دکتر روحانی نژاد- آقاي دكتر بهتاش

آقاي یوسفی

258

فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری

آقاي سیفی

258

رئيس اداره : آقاي دکتر مروتی

248

خانم بافنده آقای سلطانزاده

259

انفورماتيك : آقاي مهندس جلالي

254

دیوان محاسبات

235

آموزش و ترویج:  آقاي مهندس غيبي- خانم شادمان

219

حقوقي

مخابرات

مسئول واحد:  آقاي گل محمدي

226

اپراتور مخابرات: آقاي مهديزاده

238

آقای عبدالله نژاد ملکی

کد سانترال

9

حراست

مستقیم

34440025-8

رئیس اداره: آقاي مهندس كلامي

227

سایر شماره هاي مستقيم

اداره دامپزشكي شهرستان تبريز

رئيس اداره: آقاي دكتر ناصر عظیمی

203

فكس اداره كل - دبيرخانه

34440153

دبیرخانه و صدور پروانه: آقايان توتونچيان - واعظی

202

آقايان: دکتر راسخی- دکتر حنیفی- دکتر زکریا زاده- مهدی ابراهیمی- علی مقدسی - رضائی- دهقان - علی نژاد

204

تلفنخانه

34440025-8

دکتر ناظری - دکتر فانی - دکتر مقدم -توکلی- میرزاجانی- رضائی

205

34448821

آقايان:  اسلامی - جعفرپور

206

تلفکس حراست

34413742

دکتر مقدم

263

شهرستان تبريز

34428524

تلفکس امور مالي

34413741

34439272

تلفکس نمایندگی ولی فقيه

34413743