آدرس: تبریز، خیابان راه آهن، چهار راه خطیب، ابتدای خیابان دامپزشکی، اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی

 

تماس با ما
  • تلفن: 28- 04134440025

  • فکس: 04134440153

  • شماره تلفن گویا: 1512

  • پیامک: 50004007799

  • کد پستی: 5183935386

  • ایمیل: relation.eazar@ivo.ir