محمد رضا گل محمدی  

مسئول واحد حقوقی

 


تلفن تماس: 8- 34440025

داخلی: 226

دورنگار: 34440153

پست الکترونیکی:law.eazar@ivo.ir

 

 

همکاران:

سعید عبدالله نژاد ملکی (شماره داخلی 226)

لینک کوتاه