دکتر سید رضا دیباور

سرپرست اداره قرنطینه و امنیت زیستی

 

تلفن تماس: 8- 34440025

داخلی: 250

دورنگار: 34440153

پست الکترونیکی:qu.eazar@ivo.ir

 

 

همکاران:

دکتر قفلگر قاسمی (شماره داخلی 249)

دکتر مبارکی (شماره داخلی 249)

مهندس انوری (شماره داخلی 249)

دکتر نادری/گمرک/ 34456808

لینک کوتاه