دکتر صادقی آذر

 

 

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم

 

تلفن تماس: 8- 34440025

داخلی:225

دورنگار: 34440153

پست الکترونیکی:pdcs.eazar@ivo.ir

 

همکاران:

دکتر مأذنی (شماره داخلی 223)

دکتر مسعودی (شماره داخلی 224)

دکتر موسی پور (شماره داخلی 224)

دکتر محمود زاده (شماره داخلی 224)

لینک کوتاه