دکتر صادقی آذر

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم

 

تلفن تماس: 8- 34440025

داخلی:223

دورنگار: 34440153

پست الکترونیکی:pdcs.eazar@ivo.ir

 

همکاران:

دکتر مأذنی/ دکتر فتاحی (شماره داخلی 223)

دکتر مسعودی (شماره داخلی 224)

دکتر موسی پور (شماره داخلی 225)

لینک کوتاه