دکتر جعفر شیرازی

 

رئیس اداره برنامه و بودجه

 

تلفن تماس: 8- 34440025

داخلی:233

دورنگار: 34440153

پست الکترونیکی:plan.eazar@ivo.ir

 

 

همکاران:

بهرام صمدی (شماره داخلی 234)

جواد رحیمیان گوار

لینک کوتاه