لیست اخبار صفحه :1
برگزاری کلاس آموزشی ترویجی بیماری های مشترک و بیماری های دام توسط اداره دامپزشکی بستان آباد

برگزاری کلاس آموزشی ترویجی بیماری های مشترک و بیماری های دام توسط اداره دامپزشکی بستان آباد

کلاس آموزشی ترویجی با موضوع راههای کنترل و پیشگیری از بیماری های دامی و همچنین بیماریهای مشترک انسان و دام با همکاری اداره دامپزشکی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بستان آباد در مسجد جامع روستای سقین سرا برگزار گردید.

لینک کوتاه