چه شركت هايي مجاز به واردات گوشت قرمز و مرغ منجمد هستند؟

شركت هاي ثبت شده معتبر كه در اساسنامه آن ها ( موضوع شركت) واردات وصادرات فرآورده هاي خام دامي ( به طور اخص) ويا واردات وصادرات كليه كالاهاي مجاز بازرگاني(به طور اعم) درج شده باشد.