دکتر ابراهیم روحانی نژاد

فرمانده پایگاه مقاومت ولایت

 

تلفن تماس: 8- 34440025

داخلی: 220

تلفکس: 34413741

پست الکترونیکی:

 

 

لینک کوتاه