دکتر مهدی احمدی منش

مسئول ستاد اقامه نماز

 

تلفن تماس: 8- 34440025

داخلی: 212

تلفکس: 34413741

پست الکترونیکی:

لینک کوتاه