شماره تلفن و فکس روسای ادارات دامپزشکی شهرستان ها

ردیف

نام شهرستان

کد شهرستان

شماره تلفن جدید

شماره فاکس جدید

رئیس اداره

 

1

اسکو

041

33225903

33227524

دکتر روزبه شکوهی ایرانی

 

2

آذرشهر

041

34594248

34223058

دکتر بختیار مبارکی

 

3

اهر

041

44224078

44224275

دکتر محمد روحی

 

4

بستان آباد

041

43332500

43332500

دکترحسن امیری

 

5

بناب

041

37778031

37738280

دکتر مسعود گنج پور

 

6

تبریز

041

34439272

34439272

دکتر ناصر عظیمی

 

7

جلفا

041

42022925

42022926

دکتر جواد وطن خواه

 

8

چارایماق

041

52721031 - 52721277

52722731

مهندس سعید بابازاده

 

9

سراب

041

43223017

43224489

دکتر قاسم بیگلو

 

10

شبستر

041

42423021

42423024

دکتر حسین غلامی

 

11

عجبشیر

041

37640674

37640675

دکتر مهدی شهابی

 

12

کلیبر

041

44442579

44443004

دکتر اکبر ارفعی

 

13

خداآفرین

041

44662908

44662908

دکتر فردین گلزاری

 

14

مراغه

041

37274113

37274112

دکتر علی پاشائی

 

15

مرند

041

42243051

42241425

دکتر شمس الله حاجی علیلو یوشانلویی

 

16

ملکان

041

37840898

37841440

دکتر فراز احمدی

 

17

میانه

041

52233363

52222900

دکتر مهدی طهماسب نژاد

 

18

هریس

041

43432973

43432983

دکتر بافنده زنده

 

19

هشترود

041

52622574

52620204

دکتر فرشاد نوشهری

 

20

ورزقان

041

44550268

44554160

دکتر حسین بهاری

 

21

هوراند

041

44263677

44262308

مهندس سجاد چینه کش

 

لینک کوتاه