مهندس قنبرلو

مسئول حراست

 

 

تلفن تماس: 8- 34440025

داخلی: 227

تلفکس: 34413742

پست الکترونیکی:he.eazar@ivo.ir

 

 

لینک کوتاه