مهندس غیبی

رئیس اداره فن‌آوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری

 

تلفن تماس: 8- 34440025

داخلی:248

دورنگار: 34440153

پست الکترونیکی:it.eazar@ivo.ir

 

 

همکاران:

مهندس جلالی/ انفورماتیک (شماره داخلی 254)

خانم مهندس شادمان/ ترویج/ کارآموزان/نظام پیشنهادات (شماره داخلی 219)

دکتر محمودی کرمجوان

 

وظایف و تکالیف اداره فاوا:

سازماندهی و تشکیلات                           

بهبود واصلاح فرایندها

بهبود و اصلاح خدمات                                   

احصاء وظایف قابل واگذاری

اطلاع رسانی و تکریم ارباب رجوع

پذیرش وبررسی پیشنهادها

تدوین برنامه اصلاح نظام اداری

تدوین برنامه پیشرفت جهادی اداره کل

برنامه ریزی و راهبری تحول اداری

پشتیبانی ، توسعه شبکه

آموزش و رفع مشکلات کامپیوتری به کاربران اداره کل و شهرستان                        

تجهیز و نگهداری سخت افزار                          

ارتباطات الکترونیک

مدیریت و پشتیبانی سامانه های الکترونیک دامپزشکی

راهبری پورتال اینترنتی اداره کل


پیگیری و رفع مشکلات کلیه سامانه های و نرم افزارهای تحت عملیات اداره کل

مدیریت پشتیبانی سامانه  stat (سامانه خدمات آماری)

آمار و اطلاعات عملکرد  در حوزه سامانه خدمات آماری   

 

ترویج                                            

برنامه ریزی آموزشی کارکنان                           

آموزش و انتشارات                                     

نیازسنجی وهماهنگی پژوهش های کاربردی            

برنامه ریزی همکاری بامراکز آموزشی

امورات کارآموزان دانشگاهی

مدیریت سامانه آموزش کارکنان دامپزشکی

 

 

 

 

 

 

لینک کوتاه