بیشتر
معدوم سازی 45 قلم داروی دامی غیر مجاز و تاریخ منقضی در چاراویماق

معدوم سازی 45 قلم داروی دامی غیر مجاز و تاریخ منقضی در چاراویماق

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان چاراویماق از معدوم سازی 45 قلم داروی دامی غیر مجاز و تاریخ منقضی و غیر قابل مصرف دامی در این شهرستان خبر داد.

01/04/26
برگزاری جلسه هماهنگی نظارتهای دامپزشکی در روز عید سعید قربان

جلسه هماهنگی نظارتهای دامپزشکی در روز عید سعید قربان

برگزاری جلسه هماهنگی نظارتهای دامپزشکی در روز عید سعید قربان

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان چاراویماق: از تشکیل جلسه هماهنگی برنامه‌های نظارت بهداشتی دامپزشکی در روز عید سعید قربان در شهرستان چاراویماق خبر داد.

01/04/15
کشف، ضبط و  معدوم سازی 230 کیلوگرم فرآورده های خام دامی تاریخ منقضی و فاسد در چاراویماق

کشف، ضبط و معدوم سازی 230 کیلوگرم فرآورده های خام دامی تاریخ منقضی و فاسد در چاراویماق

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان چاراویماق ازکشف، ضبط و معدوم سازی بیش از 230کیلوگرم گوشت مرغ گرم و منجمد و آلایش مرغی غیر بهداشتی و تاریخ منقضی از تعدادی از واحدهای عرضه مواد خام دامی در شهرستان چاراویماق خبر داد.

01/04/02
برپایی میز خدمت حضوری به مناسبت دهه مبارک فجر توسط اداره دامپزشکی شهرستان چاراویماق

برپایی میز خدمت حضوری به مناسبت دهه مبارک فجر توسط اداره دامپزشکی شهرستان چاراویماق

اداره دامپزشکی شهرستان چاراویماق در روستاهای آلقو- آغچه ریش – قرخ بلاغ این شهرستان بمدت سه اقدام به برپائی میزخدمت حضوری نموده و به مراجعات مردمی پاسخ داده شد.

00/11/26
برگزاری کمیته پیشگیری از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در شهرستان چاراویماق

برگزاری کمیته پیشگیری از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در شهرستان چاراویماق

جلسه کمیته پیشگیری از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در فرمانداری شهرستان چاراویماق برگزار شد.

00/10/29
برگزاری کلاسهای ترویجی در مورد بیماریهای دام در روستاهای شهرستان چاراویماق

برگزاری کلاسهای ترویجی در مورد بیماریهای دام در روستاهای شهرستان چاراویماق

با برگزاری کلاسهای ترویجی در بیست روستا از شهرستان چاراویماق به تعداد دویست پنجاه نفر از دامداران در مورد بیماریهای مشترک آموزشهای لازم داده شد.

00/10/27
محکومیت سنگین یکسال حبس برای یکی از واحدهای متخلف عرضه مواد خام دامی

محکومیت سنگین یکسال حبس برای یکی از واحدهای متخلف عرضه مواد خام دامی

رئیس اداره دامپزشکی چاراویماق از محکومیت سنگین یکی از واحدهای متخلف عرضه مواد خام دامی در این شهرستان خبر داد.

99/12/18
ارائه خدمات رایگان اداره دامپزشکی شهرستان چاراویماق به مناسبت دهه فجر

ارائه خدمات رایگان اداره دامپزشکی شهرستان چاراویماق به مناسبت دهه فجر

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان چاراویماق از ارائه خدمات دامپزشکی بصورت رایگان به مناسبت ایام الله فجر خبر داد.

99/11/26
برگزاری جلسه کمیته شهرستانی بهبود کیفیت شیر خام  شهرستان چاراویماق

برگزاری جلسه کمیته شهرستانی بهبود کیفیت شیر خام شهرستان چاراویماق

رییس اداره دامپزشکی شهرستان چاراویماق از برگزاری جلسه کمیته شهرستانی بهبود کیفیت شیر خام شهرستان چاراویماق در شهرستان چاراویماق خبر داد.

99/09/06
برگزاری جلسه کمیته پیشگیری از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در شهرستان چاراویماق

برگزاری جلسه کمیته پیشگیری از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در شهرستان چاراویماق

رییس اداره دامپزشکی شهرستان چاراویماق از برگزاری جلسه کمیته پیشگیری از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در شهرستان چاراویماق خبر داد.

99/09/06
معدوم سازی 45 قلم داروی دامی غیر مجاز و تاریخ منقضی در چاراویماق

معدوم سازی 45 قلم داروی دامی غیر مجاز و تاریخ منقضی در چاراویماق

برگزاری جلسه هماهنگی نظارتهای دامپزشکی در روز عید سعید قربان

برگزاری جلسه هماهنگی نظارتهای دامپزشکی در روز عید سعید قربان

کشف، ضبط و  معدوم سازی 230 کیلوگرم فرآورده های خام دامی تاریخ منقضی و فاسد در چاراویماق

کشف، ضبط و معدوم سازی 230 کیلوگرم فرآورده های خام دامی تاریخ منقضی و فاسد در چاراویماق

برپایی میز خدمت حضوری به مناسبت دهه مبارک فجر توسط اداره دامپزشکی شهرستان چاراویماق

برپایی میز خدمت حضوری به مناسبت دهه مبارک فجر توسط اداره دامپزشکی شهرستان چاراویماق

برگزاری کمیته پیشگیری از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در شهرستان چاراویماق

برگزاری کمیته پیشگیری از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در شهرستان چاراویماق

برگزاری کلاسهای ترویجی در مورد بیماریهای دام در روستاهای شهرستان چاراویماق

برگزاری کلاسهای ترویجی در مورد بیماریهای دام در روستاهای شهرستان چاراویماق

محکومیت سنگین یکسال حبس برای یکی از واحدهای متخلف عرضه مواد خام دامی

محکومیت سنگین یکسال حبس برای یکی از واحدهای متخلف عرضه مواد خام دامی

ارائه خدمات رایگان اداره دامپزشکی شهرستان چاراویماق به مناسبت دهه فجر

ارائه خدمات رایگان اداره دامپزشکی شهرستان چاراویماق به مناسبت دهه فجر

برگزاری جلسه کمیته شهرستانی بهبود کیفیت شیر خام  شهرستان چاراویماق

برگزاری جلسه کمیته شهرستانی بهبود کیفیت شیر خام شهرستان چاراویماق

برگزاری جلسه کمیته پیشگیری از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در شهرستان چاراویماق

برگزاری جلسه کمیته پیشگیری از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در شهرستان چاراویماق

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی