بیشتر
پلمب یک واحد غیر مجاز تولید کننده خوراک دام و طیور در شهرستان ملکان

پلمب یک واحد غیر مجاز تولید کننده خوراک دام و طیور در شهرستان ملکان

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ملکان از پلمب یک واحد تولیدی خوراک دام و طیور غیر مجاز و غیر بهداشتی در این شهرستان خبر داد.

00/10/23
پلمب واحد متخلف پرکنده فروشی در شهرستان ملکان

پلمب واحد متخلف پرکنده فروشی در شهرستان ملکان

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ملکان از پلمب یک واحد متخلف پرکنده فروشی به دلیل قطعه بندی غیرمجاز و عرضه آلایش تاریخ منقضی در این شهرستان خبر داد.

00/10/18
معدوم سازی 500 کیلوگرم گوشت مرغ و آلایش مرغ غیر بهداشتی در شهرستان ملکان

معدوم سازی 500 کیلوگرم گوشت مرغ و آلایش مرغ غیر بهداشتی در شهرستان ملکان

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ملکان از معدوم سازی 500 کیلوگرم گوشت مرغ و آلایش مرغی تاریخ منقضی و غیر قابل مصرف در این شهرستان خبر داد.

00/10/13
کشف و معدوم سازی 1200 کیلوگرم شیر خام غیربهداشتی در شهرستان ملکان

کشف و معدوم سازی 1200 کیلوگرم شیر خام غیربهداشتی در شهرستان ملکان

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ملکان از کشف و معدوم سازی 1200 کیلوگرم شیر خام غیر بهداشتی و غیر قابل مصرف در این شهرستان خبر داد.

00/10/12
معدوم سازی 1100 کیلوگرم آلایش مرغی غیر قابل مصرف در شهرستان ملکان

معدوم سازی 1100 کیلوگرم آلایش مرغی غیر قابل مصرف در شهرستان ملکان

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ملکان از معدوم سازی 1100 کیلوگرم آلایش مرغی غیر بهداشتی و غیر قابل مصرف انسانی در این شهرستان خبر داد.

00/10/07
کشف و معدوم سازی 3500 کیلوگرم شیر خام غیربهداشتی در شهرستان ملکان

کشف و معدوم سازی 3500 کیلوگرم شیر خام غیربهداشتی در شهرستان ملکان

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ملکان از کشف و معدوم سازی 3500 کیلوگرم شیر خام غیر بهداشتی و غیر قابل مصرف در این شهرستان خبر داد.

00/10/03
معدوم سازی 250 کیلوگرم گوشت مرغ و آلایش مرغ تاریخ منقضی

معدوم سازی 250 کیلوگرم گوشت مرغ و آلایش مرغ تاریخ منقضی

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ملکان از معدوم سازی 250 کیلوگرم گوشت مرغ و آلایش مرغی تاریخ منقضی و غیر قابل مصرف در این شهرستان خبر داد.

00/08/15
برگزاری کلاس توجیهی و آموزشی PPR  و آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

برگزاری کلاس توجیهی و آموزشی PPR و آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ملکان از برگزاری کلاس توجیهی و آموزشی PPR و آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در این شهرستان خبر داد.

00/08/12
واکسیناسیون رایگان 310 هزار قطعه طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل در شهرستان ملکان

واکسیناسیون رایگان 310 هزار قطعه طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل در شهرستان ملکان

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ملکان از واکسیناسیون رایگان 310 هزار قطعه طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل در این شهرستان خبر داد.

00/04/30
کشف و معدوم سازی 3 تن شیر خام غیربهداشتی در شهرستان ملکان

کشف و معدوم سازی 3 تن شیر خام غیربهداشتی در شهرستان ملکان

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ملکان از کشف و معدوم سازی 3000 کیلوگرم شیر خام غیر بهداشتی و غیر قابل مصرف در این شهرستان خبر داد.

00/04/16
پلمب یک واحد غیر مجاز تولید کننده خوراک دام و طیور در شهرستان ملکان

پلمب یک واحد غیر مجاز تولید کننده خوراک دام و طیور در شهرستان ملکان

پلمب واحد متخلف پرکنده فروشی در شهرستان ملکان

پلمب واحد متخلف پرکنده فروشی در شهرستان ملکان

معدوم سازی 500 کیلوگرم گوشت مرغ و آلایش مرغ غیر بهداشتی در شهرستان ملکان

معدوم سازی 500 کیلوگرم گوشت مرغ و آلایش مرغ غیر بهداشتی در شهرستان ملکان

کشف و معدوم سازی 1200 کیلوگرم شیر خام غیربهداشتی در شهرستان ملکان

کشف و معدوم سازی 1200 کیلوگرم شیر خام غیربهداشتی در شهرستان ملکان

معدوم سازی 1100 کیلوگرم آلایش مرغی غیر قابل مصرف در شهرستان ملکان

معدوم سازی 1100 کیلوگرم آلایش مرغی غیر قابل مصرف در شهرستان ملکان

کشف و معدوم سازی 3500 کیلوگرم شیر خام غیربهداشتی در شهرستان ملکان

کشف و معدوم سازی 3500 کیلوگرم شیر خام غیربهداشتی در شهرستان ملکان

معدوم سازی 250 کیلوگرم گوشت مرغ و آلایش مرغ تاریخ منقضی

معدوم سازی 250 کیلوگرم گوشت مرغ و آلایش مرغ تاریخ منقضی

برگزاری کلاس توجیهی و آموزشی PPR  و آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

برگزاری کلاس توجیهی و آموزشی PPR و آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

واکسیناسیون رایگان 310 هزار قطعه طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل در شهرستان ملکان

واکسیناسیون رایگان 310 هزار قطعه طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل در شهرستان ملکان

کشف و معدوم سازی 3 تن شیر خام غیربهداشتی در شهرستان ملکان

کشف و معدوم سازی 3 تن شیر خام غیربهداشتی در شهرستان ملکان

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی