بیشتر
واکسیناسیون رایگان 310 هزار قطعه طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل در شهرستان ملکان

واکسیناسیون رایگان 310 هزار قطعه طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل در شهرستان ملکان

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ملکان از واکسیناسیون رایگان 310 هزار قطعه طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل در این شهرستان خبر داد.

00/04/30
کشف و معدوم سازی 3 تن شیر خام غیربهداشتی در شهرستان ملکان

کشف و معدوم سازی 3 تن شیر خام غیربهداشتی در شهرستان ملکان

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ملکان از کشف و معدوم سازی 3000 کیلوگرم شیر خام غیر بهداشتی و غیر قابل مصرف در این شهرستان خبر داد.

00/04/16
کشف، ضبط و معدوم سازی  بیش از 250 کیلوگرم لاشه کشتار غیر مجاز

کشف، ضبط و معدوم سازی بیش از 250 کیلوگرم لاشه کشتار غیر مجاز

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ملکان از کشف، ضبط و معدوم سازی بیش از 250 کیلوگرم لاشه گوسفندی کشتار شده به صورت غیرمجاز که به صورت غیرمجاز حمل نیز حمل می شد، در این شهرستان خبر داد.

00/03/10
کشف و معدوم سازی 2000 کیلوگرم شیر خام غیرقابل مصرف در ملکان

کشف و معدوم سازی 2000 کیلوگرم شیر خام غیرقابل مصرف در ملکان

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ملکان از کشف و معدوم سازی 2000 کیلوگرم شیر خام دارای افزودنی غیر مجاز و غیر قابل مصرف در این شهرستان خبر داد.

00/03/04
کشف ضبط و معدوم سازی  بیش از 500 کیلوگرم آلایش دامی و مرغی غیر بهداشتی

کشف ضبط و معدوم سازی بیش از 500 کیلوگرم آلایش دامی و مرغی غیر بهداشتی

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ملکان از معدوم سازی بیش از 500 کیلوگرم آلایش دامی و مرغی فاسد و غیر بهداشتی از ابتدای سال جاری در این شهرستان خبر داد.

00/03/03
ویزیت، واکسیناسیون و سم پاشی رایگان دام ها به مناسبت ایام دهه مبارک فجردر شهرستان ملکان

ویزیت، واکسیناسیون و سم پاشی رایگان دام ها به مناسبت ایام دهه مبارک فجردر شهرستان ملکان

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان ملکان از ویزیت ، واکسیناسیون و سم پاشی رایگان در روستاهای محروم به مناسبت ایام دهه مبارک فجر در این شهرستان خبر داد.

99/12/06
ضبط و معدوم سازی  500 كیلوگرم نهاده دامی غیر مجاز و غیر بهداشتی

ضبط و معدوم سازی 500 كیلوگرم نهاده دامی غیر مجاز و غیر بهداشتی

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ملکان از کشف، ضبط و معدوم سازی 500 کیلوگرم نهاده دامی غیر مجاز و غیر بهداشتی در این شهرستان خبر داد.

99/08/07
ضبط و معدوم سازی  200 كیلوگرم تخم مرغ غیر بهداشتی

ضبط و معدوم سازی 200 كیلوگرم تخم مرغ غیر بهداشتی

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ملکان از کشف، ضبط و معدوم سازی 200 کیلوگرم تخم مرغ شکسته فاقد هویت و غیربهداشتی در این شهرستان خبر داد.

99/07/28
یک سال حبس برای متخلف بهداشتی در میانه

یک سال حبس برای متخلف بهداشتی در میانه

یک مغازه مرغ فروشی در شهرستان میانه به علت تخلفات بهداشتی پلمب شد و صاحب آن نیز به 12 ماه حبس تعزیری محکوم گردید.

99/07/23
برگزاری کلاس ترویجی آشنایی با بیماری تب مالت در شهرستان ملکان

برگزاری کلاس ترویجی آشنایی با بیماری تب مالت در شهرستان ملکان

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ملکان از برگزاری کلاس ترویجی آشنایی با بیماری تب مالت با رعایت پروتکل های بهداشتی در روستای قره چناق شهرستان ملکان خبر داد.

99/07/09
واکسیناسیون رایگان 310 هزار قطعه طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل در شهرستان ملکان

واکسیناسیون رایگان 310 هزار قطعه طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل در شهرستان ملکان

کشف و معدوم سازی 3 تن شیر خام غیربهداشتی در شهرستان ملکان

کشف و معدوم سازی 3 تن شیر خام غیربهداشتی در شهرستان ملکان

کشف، ضبط و معدوم سازی  بیش از 250 کیلوگرم لاشه کشتار غیر مجاز

کشف، ضبط و معدوم سازی بیش از 250 کیلوگرم لاشه کشتار غیر مجاز

کشف و معدوم سازی 2000 کیلوگرم شیر خام غیرقابل مصرف در ملکان

کشف و معدوم سازی 2000 کیلوگرم شیر خام غیرقابل مصرف در ملکان

کشف ضبط و معدوم سازی  بیش از 500 کیلوگرم آلایش دامی و مرغی غیر بهداشتی

کشف ضبط و معدوم سازی بیش از 500 کیلوگرم آلایش دامی و مرغی غیر بهداشتی

ویزیت، واکسیناسیون و سم پاشی رایگان دام ها به مناسبت ایام دهه مبارک فجردر شهرستان ملکان

ویزیت، واکسیناسیون و سم پاشی رایگان دام ها به مناسبت ایام دهه مبارک فجردر شهرستان ملکان

ضبط و معدوم سازی  500 كیلوگرم نهاده دامی غیر مجاز و غیر بهداشتی

ضبط و معدوم سازی 500 كیلوگرم نهاده دامی غیر مجاز و غیر بهداشتی

ضبط و معدوم سازی  200 كیلوگرم تخم مرغ غیر بهداشتی

ضبط و معدوم سازی 200 كیلوگرم تخم مرغ غیر بهداشتی

یک سال حبس برای متخلف بهداشتی در میانه

یک سال حبس برای متخلف بهداشتی در میانه

برگزاری کلاس ترویجی آشنایی با بیماری تب مالت در شهرستان ملکان

برگزاری کلاس ترویجی آشنایی با بیماری تب مالت در شهرستان ملکان

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی