بیشتر
سرپرست جدید اداره دامپزشکی شهرستان ملکان منصوب شد

سرپرست جدید اداره دامپزشکی شهرستان ملکان منصوب شد

مدیر کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی، سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان ملکان را منصوب کرد.

01/05/15
برگزاری کلاس آموزشی ترویجی در خصوص بیماری تب مالت و تب کریمه کنگو در شهرستان ملکان

برگزاری کلاس آموزشی ترویجی در خصوص بیماری تب مالت و تب کریمه کنگو در شهرستان ملکان

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ملکان از برگزاری کلاس آموزشی ترویجی آشنایی با بیماری تب مالت و تب کریمه کنگو (CCHF) در مبارک شهر شهرستان ملکان خبر داد.

01/04/23
کشف و ضبط 450 قلم داروی دامی به دلیل فروش غیرمجاز در شهرستان ملکان

کشف و ضبط 450 قلم داروی دامی به دلیل فروش غیرمجاز در شهرستان ملکان

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ملکان از کشف و ضبط 450 قلم داروی دامی غیر مجاز در این شهرستان خبر داد.

01/04/15
معدوم سازی 450 کیلوگرم آلایش دامی غیر بهداشتی در شهرستان ملکان

معدوم سازی 450 کیلوگرم آلایش دامی غیر بهداشتی در شهرستان ملکان

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ملکان از معدوم سازی 450 کیلوگرم آلایش دامی غیر بهداشتی و غیر قابل مصرف در این شهرستان خبر داد.

01/03/18
ضبط و معدوم سازی  3000 کیلوگرم پودر گوشت غیر مجاز و غیر قابل مصرف دامی در شهرستان ملکان

ضبط و معدوم سازی 3000 کیلوگرم پودر گوشت غیر مجاز و غیر قابل مصرف دامی در شهرستان ملکان

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ملکان از کشف ، ضبط و معدوم سازی 3000 کیلوگرم پودر گوشت غیر مجاز و غیر قابل مصرف دامی در این شهرستان خبر داد.

01/01/07
آغاز طرح تشدید نظارت بهداشتی ویژه نوروز و ماه مبارک رمضان در شهرستان ملکان

آغاز طرح تشدید نظارت بهداشتی ویژه نوروز و ماه مبارک رمضان در شهرستان ملکان

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ملکان از آغاز طرح تشدید نظارت بهداشتی مراکز عرضه گوشت و مرغ، شرکت های بسته بندی، سردخانه ها، رستوران ها و سایر مراکز عرضه فرآورده های خام دامی در طی ایام نوروز و ماه مبارک رمضان در این شهرستان خبر داد.

00/12/28
ضبط و معدوم سازی  1500 کیلوگرم نهاده دامی غیر بهداشتی و غیر قابل مصرف دامی در شهرستان ملکان

ضبط و معدوم سازی 1500 کیلوگرم نهاده دامی غیر بهداشتی و غیر قابل مصرف دامی در شهرستان ملکان

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ملکان از کشف ، ضبط و معدوم سازی 1500 کیلوگرم نهاده دامی غیر بهداشتی و غیر قابل مصرف دامی در این شهرستان خبر داد.

00/12/26
ضبط و معدوم سازی  بیش از 200 کیلوگرم لاشه گاوی کشتار غیر مجاز در شهرستان ملکان

ضبط و معدوم سازی بیش از 200 کیلوگرم لاشه گاوی کشتار غیر مجاز در شهرستان ملکان

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ملکان از معدوم سازی بیش از 200 کیلوگرم لاشه گاوی کشتار غیر مجاز در این شهرستان خبر داد.

00/12/03
برگزاری میز خدمت حضوری در محل جهاد کشاورزی شهر لیلان

برگزاری میز خدمت حضوری در محل جهاد کشاورزی شهر لیلان

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ملکان از برگزاری میز خدمت حضوری اداره دامپزشکی ملکان در محل جهاد کشاورزی شهر لیلان خبر داد.

00/12/02
ویزیت و واکسیناسیون رایگان دام و طیور به مناسبت ایام دهه مبارک فجردر شهرستان ملکان

ویزیت و واکسیناسیون رایگان دام و طیور به مناسبت ایام دهه مبارک فجردر شهرستان ملکان

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان ملکان از ویزیت و واکسیناسیون رایگان در روستاهای محروم به مناسبت ایام دهه مبارک فجر در این شهرستان خبر داد.

00/11/23
سرپرست جدید اداره دامپزشکی شهرستان ملکان منصوب شد

سرپرست جدید اداره دامپزشکی شهرستان ملکان منصوب شد

برگزاری کلاس آموزشی ترویجی در خصوص بیماری تب مالت و تب کریمه کنگو در شهرستان ملکان

برگزاری کلاس آموزشی ترویجی در خصوص بیماری تب مالت و تب کریمه کنگو در شهرستان ملکان

کشف و ضبط 450 قلم داروی دامی به دلیل فروش غیرمجاز در شهرستان ملکان

کشف و ضبط 450 قلم داروی دامی به دلیل فروش غیرمجاز در شهرستان ملکان

معدوم سازی 450 کیلوگرم آلایش دامی غیر بهداشتی در شهرستان ملکان

معدوم سازی 450 کیلوگرم آلایش دامی غیر بهداشتی در شهرستان ملکان

ضبط و معدوم سازی  3000 کیلوگرم پودر گوشت غیر مجاز و غیر قابل مصرف دامی در شهرستان ملکان

ضبط و معدوم سازی 3000 کیلوگرم پودر گوشت غیر مجاز و غیر قابل مصرف دامی در شهرستان ملکان

آغاز طرح تشدید نظارت بهداشتی ویژه نوروز و ماه مبارک رمضان در شهرستان ملکان

آغاز طرح تشدید نظارت بهداشتی ویژه نوروز و ماه مبارک رمضان در شهرستان ملکان

ضبط و معدوم سازی  1500 کیلوگرم نهاده دامی غیر بهداشتی و غیر قابل مصرف دامی در شهرستان ملکان

ضبط و معدوم سازی 1500 کیلوگرم نهاده دامی غیر بهداشتی و غیر قابل مصرف دامی در شهرستان ملکان

ضبط و معدوم سازی  بیش از 200 کیلوگرم لاشه گاوی کشتار غیر مجاز در شهرستان ملکان

ضبط و معدوم سازی بیش از 200 کیلوگرم لاشه گاوی کشتار غیر مجاز در شهرستان ملکان

برگزاری میز خدمت حضوری در محل جهاد کشاورزی شهر لیلان

برگزاری میز خدمت حضوری در محل جهاد کشاورزی شهر لیلان

ویزیت و واکسیناسیون رایگان دام و طیور به مناسبت ایام دهه مبارک فجردر شهرستان ملکان

ویزیت و واکسیناسیون رایگان دام و طیور به مناسبت ایام دهه مبارک فجردر شهرستان ملکان

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی