بیشتر

ویزیت، واکسیناسیون و سم پاشی رایگان دام ها به مناسبت ایام دهه مبارک فجردر شهرستان ملکان

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان ملکان از ویزیت ، واکسیناسیون و سم پاشی رایگان در روستاهای محروم به مناسبت ایام دهه مبارک فجر در این شهرستان خبر داد.

99/12/06

ضبط و معدوم سازی 500 كیلوگرم نهاده دامی غیر مجاز و غیر بهداشتی

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ملکان از کشف، ضبط و معدوم سازی 500 کیلوگرم نهاده دامی غیر مجاز و غیر بهداشتی در این شهرستان خبر داد.

99/08/07

ضبط و معدوم سازی 200 كیلوگرم تخم مرغ غیر بهداشتی

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ملکان از کشف، ضبط و معدوم سازی 200 کیلوگرم تخم مرغ شکسته فاقد هویت و غیربهداشتی در این شهرستان خبر داد.

99/07/28

یک سال حبس برای متخلف بهداشتی در میانه

یک مغازه مرغ فروشی در شهرستان میانه به علت تخلفات بهداشتی پلمب شد و صاحب آن نیز به 12 ماه حبس تعزیری محکوم گردید.

99/07/23

برگزاری کلاس ترویجی آشنایی با بیماری تب مالت در شهرستان ملکان

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ملکان از برگزاری کلاس ترویجی آشنایی با بیماری تب مالت با رعایت پروتکل های بهداشتی در روستای قره چناق شهرستان ملکان خبر داد.

99/07/09

برگزاری کلاس ترویجی در خصوص بیماری های مشترك و بیماری های دامی در شهرستان ملکان

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ملکان از برگزاری دو کلاس ترویجی با موضوعات آشنایی با بیماری های دامی و بیماری های مشترک بین انسان و دام در شهرستان ملکان خبر داد.

99/07/01

کشف و معدوم سازی 6 تن شیر خام غیربهداشتی در شهرستان ملکان

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ملکان از کشف و معدوم سازی 6000 کیلوگرم شیر خام غیر بهداشتی و غیر قابل مصرف در این شهرستان خبر داد.

99/06/31

کشف و معدوم سازی 5 تن شیر خام غیربهداشتی در شهرستان ملکان

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ملکان از کشف و معدوم سازی 5000 کیلوگرم شیر خام غیر بهداشتی و غیر قابل مصرف در این شهرستان خبر داد.

99/04/28

پلمپ یک واحد متخلف پرکنده فروشی در شهرستان ملکان

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ملکان از پلمپ یک واحد متخلف پرکنده فروشی به دلیل قطعه بندی غیرمجاز و عرضه غیر بهداشتی در این شهرستان خبر داد.

99/04/14

معدوم سازی 500 كیلوگرم گوشت مرغ و آلایش مرغ غیربهداشتی در ملکان

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ملکان از معدوم سازی 500 کیلوگرم گوشت مرغ و آلایش مرغ تاریخ منقضی و غیر قابل مصرف در این شهرستان خبر داد.

99/04/02

ویزیت، واکسیناسیون و سم پاشی رایگان دام ها به مناسبت ایام دهه مبارک فجردر شهرستان ملکان

ضبط و معدوم سازی 500 كیلوگرم نهاده دامی غیر مجاز و غیر بهداشتی

ضبط و معدوم سازی 200 كیلوگرم تخم مرغ غیر بهداشتی

یک سال حبس برای متخلف بهداشتی در میانه

برگزاری کلاس ترویجی آشنایی با بیماری تب مالت در شهرستان ملکان

برگزاری کلاس ترویجی در خصوص بیماری های مشترك و بیماری های دامی در شهرستان ملکان

کشف و معدوم سازی 6 تن شیر خام غیربهداشتی در شهرستان ملکان

کشف و معدوم سازی 5 تن شیر خام غیربهداشتی در شهرستان ملکان

پلمپ یک واحد متخلف پرکنده فروشی در شهرستان ملکان

معدوم سازی 500 كیلوگرم گوشت مرغ و آلایش مرغ غیربهداشتی در ملکان

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی

[esprit:poll:
]