بیشتر
کشف افزون بر 660 کیلوگرم گوشت و آلایشات دامی غیر مجاز و غیر بهداشتی در شهرستان مرند

کشف افزون بر 660 کیلوگرم گوشت و آلایشات دامی غیر مجاز و غیر بهداشتی در شهرستان مرند

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان مرند از کشف و ضبط گوشت و آلایشات دامی غیر مجاز و غیر بهداشتی در شهرستان مرند خبر داد.

00/06/08
پلمپ پلمپ یک مغازه قصابی به دلیل تخلفات بهداشتی  و کشتار غیر مجاز در شهرستان مرند

رئیس اداره دامپزشکی مرند خبر داد:

پلمپ پلمپ یک مغازه قصابی به دلیل تخلفات بهداشتی و کشتار غیر مجاز در شهرستان مرند

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان مرند از پلمپ یک مغازه قصابی به دلیل تخلفات بهداشتی در شهرستان مرند خبر داد.

00/05/04
کشف و ضبط افزون بر 650 بسته دارو و مواد بیولوژیک دامپزشکی غیر مجاز در شهرستان مرند

رئیس اداره دامپزشکی مرند خبر داد:

کشف و ضبط افزون بر 650 بسته دارو و مواد بیولوژیک دامپزشکی غیر مجاز در شهرستان مرند

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان مرند از کشف و ضبط افزون بر 650 بسته دارو و مواد بیولوژیک دامپزشکی غیر مجاز در شهرستان مرند خبر داد.

00/05/01
کشف و ضبط لاشه گاوی به دلیل کشتار غیر مجاز  و غیر قابل مصرف بودن در شهرستان مرند

رئیس اداره دامپزشکی مرند خبر داد:

کشف و ضبط لاشه گاوی به دلیل کشتار غیر مجاز و غیر قابل مصرف بودن در شهرستان مرند

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان مرند از کشف و ضبط لاشه گاوی به دلیل کشتار غیر مجاز و غیر قابل مصرف بودن در شهرستان مرند خبر داد.

99/12/23
پلمب یک واحد مغازه قصابی به دلیل تخلفات بهداشتی  و کشتار غیر مجاز در شهرستان مرند

پلمب یک واحد مغازه قصابی به دلیل تخلفات بهداشتی و کشتار غیر مجاز در شهرستان مرند

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان مرند از پلمب یک واحد مغازه قصابی به دلیل تخلفات بهداشتی در شهرستان مرند خبر داد.

99/12/03
کشف و ضبط افزون بر 400 کیلوگرم پای مرغ فله در شهرستان مرند

کشف و ضبط افزون بر 400 کیلوگرم پای مرغ فله در شهرستان مرند

سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان مرند از کشف افزون بر 400 کیلوگرم پای مرغ فله با بسته بندی خیاری در شهرستان مرند خبر داد.

99/12/03
پلمب یک واحد قصابی متخلف در شهرستان مرند

پلمب یک واحد قصابی متخلف در شهرستان مرند

سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان مرند از پلمب یک مغازه قصابی به دلیل تخلفات بهداشتی در شهرستان مرند خبر داد.

99/10/14
در استان آذربایجان شرقی گوشت مرغ با بالاترین رتبه محصول، تولید می شود

در استان آذربایجان شرقی گوشت مرغ با بالاترین رتبه محصول، تولید می شود

مدیر کل دامپزشکی استان و هیات همراه از کشتارگاه صنعتی طیور جهان مرغ مرند بازدید بعمل آوردند.

99/10/14
واکسیناسیون جمعیت دامی شتر بر علیه بیماری شاربن در شهرستان مرند

واکسیناسیون جمعیت دامی شتر بر علیه بیماری شاربن در شهرستان مرند

سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان مرند از واکسیناسیون جمعیت دامی شتر بر علیه بیماری شاربن در روستای شور درق شهرستان مرند خبر داد.

99/09/19
کشف افزون بر7/6 تن ماهی فاسد غیر بهداشتی از دو خودروی باری در شهرستان مرند

کشف افزون بر7/6 تن ماهی فاسد غیر بهداشتی از دو خودروی باری در شهرستان مرند

سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان مرند از کشف افزون بر 7/6 تن ماهی فاسد غیر بهداشتی از دو خودروی باری در شهرستان مرند خبر داد.

99/08/05
کشف افزون بر 660 کیلوگرم گوشت و آلایشات دامی غیر مجاز و غیر بهداشتی در شهرستان مرند

کشف افزون بر 660 کیلوگرم گوشت و آلایشات دامی غیر مجاز و غیر بهداشتی در شهرستان مرند

پلمپ پلمپ یک مغازه قصابی به دلیل تخلفات بهداشتی  و کشتار غیر مجاز در شهرستان مرند

پلمپ پلمپ یک مغازه قصابی به دلیل تخلفات بهداشتی و کشتار غیر مجاز در شهرستان مرند

کشف و ضبط افزون بر 650 بسته دارو و مواد بیولوژیک دامپزشکی غیر مجاز در شهرستان مرند

کشف و ضبط افزون بر 650 بسته دارو و مواد بیولوژیک دامپزشکی غیر مجاز در شهرستان مرند

کشف و ضبط لاشه گاوی به دلیل کشتار غیر مجاز  و غیر قابل مصرف بودن در شهرستان مرند

کشف و ضبط لاشه گاوی به دلیل کشتار غیر مجاز و غیر قابل مصرف بودن در شهرستان مرند

پلمب یک واحد مغازه قصابی به دلیل تخلفات بهداشتی  و کشتار غیر مجاز در شهرستان مرند

پلمب یک واحد مغازه قصابی به دلیل تخلفات بهداشتی و کشتار غیر مجاز در شهرستان مرند

کشف و ضبط افزون بر 400 کیلوگرم پای مرغ فله در شهرستان مرند

کشف و ضبط افزون بر 400 کیلوگرم پای مرغ فله در شهرستان مرند

پلمب یک واحد قصابی متخلف در شهرستان مرند

پلمب یک واحد قصابی متخلف در شهرستان مرند

در استان آذربایجان شرقی گوشت مرغ با بالاترین رتبه محصول، تولید می شود

در استان آذربایجان شرقی گوشت مرغ با بالاترین رتبه محصول، تولید می شود

واکسیناسیون جمعیت دامی شتر بر علیه بیماری شاربن در شهرستان مرند

واکسیناسیون جمعیت دامی شتر بر علیه بیماری شاربن در شهرستان مرند

کشف افزون بر7/6 تن ماهی فاسد غیر بهداشتی از دو خودروی باری در شهرستان مرند

کشف افزون بر7/6 تن ماهی فاسد غیر بهداشتی از دو خودروی باری در شهرستان مرند

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی