بیشتر
پلمپ دو مغازه عرضه فرآورده های خام دامی به دلیل تخلفات بهداشتی در شهرستان مرند

پلمپ دو مغازه عرضه فرآورده های خام دامی به دلیل تخلفات بهداشتی در شهرستان مرند

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان مرند از پلمپ یک مغازه قصابی و یک مغازه مرغ فروشی به دلیل تخلفات بهداشتی در شهرستان مرند خبر داد

01/04/16
صدور محکومیت کیفری علیه شرکت ترانزیت کننده دام سبک در شهرستان مرند

صدور محکومیت کیفری علیه شرکت ترانزیت کننده دام سبک در شهرستان مرند

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان مرند از محکومیت حبس تعزیری شرکت ترانزیت کننده دام سبک از کشور ترکیه به مقصد کشور کویت خبر داد.

01/04/05
کشف و ضبط  قلم داروی قاچاق  و غیرمجاز در یک مغازه فروش لوازم زنبور داری در شهرستان مرند

کشف و ضبط قلم داروی قاچاق و غیرمجاز در یک مغازه فروش لوازم زنبور داری در شهرستان مرند

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان مرند از کشف تعداد 9 قلم داروی قاچاق و غیر مجاز به ارزش بیش از یک میلیارد ریال از یک مغازه فروش لوازم زنبور داری در شهر مرند خبر داد.

01/04/04
کشف کشتار غیر مجاز و عرضه غیر بهداشتی گوشت گاوی در شهر مرند

کشف کشتار غیر مجاز و عرضه غیر بهداشتی گوشت گاوی در شهر مرند

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان مرند از کشف یک لاشه گاوی که به صورت غیر مجاز در حیاط یک خانه مسکونی در حال کشتار بود خبر داد

01/04/04
جمع آوری 51 لاشه گوسفندی بیمار از چرخه مصرف انسانی در شهرستان مرند

جمع آوری 51 لاشه گوسفندی بیمار از چرخه مصرف انسانی در شهرستان مرند

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان مرند از معدوم سازی تعداد 51 لاشه گوسفند کشتار شده متعاقب بیماری در شهرستان خبر داد

01/01/07
پلمب سه باب مغازه قصابی متخلف در آبان ماه در شهرستان مرند

پلمب سه باب مغازه قصابی متخلف در آبان ماه در شهرستان مرند

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان مرند از پلمب سه باب مغازه قصابی متخلف در آبان ماه سال جاری در شهرستان مرند خبر داد.

00/09/07
 مجازات حبس برای قصاب متخلف در شهرستان مرند

مجازات حبس برای قصاب متخلف در شهرستان مرند

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان مرند از مجازات حبس برای قصاب متخلف در شهرستان مرند خبر داد.

00/09/03
کشف افزون بر 200 کیلوگرم آلایشان دامی غیر مجاز در شهرستان مرند

کشف افزون بر 200 کیلوگرم آلایشان دامی غیر مجاز در شهرستان مرند

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان مرند از کشف و ضبط آلایشات دامی غیر مجاز و غیر بهداشتی در شهرستان مرند خبر داد.

00/08/15
کشف افزون بر 660 کیلوگرم گوشت و آلایشات دامی غیر مجاز و غیر بهداشتی در شهرستان مرند

کشف افزون بر 660 کیلوگرم گوشت و آلایشات دامی غیر مجاز و غیر بهداشتی در شهرستان مرند

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان مرند از کشف و ضبط گوشت و آلایشات دامی غیر مجاز و غیر بهداشتی در شهرستان مرند خبر داد.

00/06/08
پلمپ پلمپ یک مغازه قصابی به دلیل تخلفات بهداشتی  و کشتار غیر مجاز در شهرستان مرند

رئیس اداره دامپزشکی مرند خبر داد:

پلمپ پلمپ یک مغازه قصابی به دلیل تخلفات بهداشتی و کشتار غیر مجاز در شهرستان مرند

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان مرند از پلمپ یک مغازه قصابی به دلیل تخلفات بهداشتی در شهرستان مرند خبر داد.

00/05/04
پلمپ دو مغازه عرضه فرآورده های خام دامی به دلیل تخلفات بهداشتی در شهرستان مرند

پلمپ دو مغازه عرضه فرآورده های خام دامی به دلیل تخلفات بهداشتی در شهرستان مرند

صدور محکومیت کیفری علیه شرکت ترانزیت کننده دام سبک در شهرستان مرند

صدور محکومیت کیفری علیه شرکت ترانزیت کننده دام سبک در شهرستان مرند

کشف و ضبط  قلم داروی قاچاق  و غیرمجاز در یک مغازه فروش لوازم زنبور داری در شهرستان مرند

کشف و ضبط قلم داروی قاچاق و غیرمجاز در یک مغازه فروش لوازم زنبور داری در شهرستان مرند

کشف کشتار غیر مجاز و عرضه غیر بهداشتی گوشت گاوی در شهر مرند

کشف کشتار غیر مجاز و عرضه غیر بهداشتی گوشت گاوی در شهر مرند

جمع آوری 51 لاشه گوسفندی بیمار از چرخه مصرف انسانی در شهرستان مرند

جمع آوری 51 لاشه گوسفندی بیمار از چرخه مصرف انسانی در شهرستان مرند

پلمب سه باب مغازه قصابی متخلف در آبان ماه در شهرستان مرند

پلمب سه باب مغازه قصابی متخلف در آبان ماه در شهرستان مرند

 مجازات حبس برای قصاب متخلف در شهرستان مرند

مجازات حبس برای قصاب متخلف در شهرستان مرند

کشف افزون بر 200 کیلوگرم آلایشان دامی غیر مجاز در شهرستان مرند

کشف افزون بر 200 کیلوگرم آلایشان دامی غیر مجاز در شهرستان مرند

کشف افزون بر 660 کیلوگرم گوشت و آلایشات دامی غیر مجاز و غیر بهداشتی در شهرستان مرند

کشف افزون بر 660 کیلوگرم گوشت و آلایشات دامی غیر مجاز و غیر بهداشتی در شهرستان مرند

پلمپ پلمپ یک مغازه قصابی به دلیل تخلفات بهداشتی  و کشتار غیر مجاز در شهرستان مرند

پلمپ پلمپ یک مغازه قصابی به دلیل تخلفات بهداشتی و کشتار غیر مجاز در شهرستان مرند

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی