بیشتر
یک سال حبس تعزیری برای متخلف بهداشتی

یک سال حبس تعزیری برای متخلف بهداشتی

سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان بناب از صدور حکم یک سال حبس تعزیری برای دو نفر متخلف بهداشتی در این شهرستان خبر داد.

00/06/03
بازرسی و نظارت بر دام های قربانی در عید سعید قربان در شهرستان بناب

بازرسی و نظارت بر دام های قربانی در عید سعید قربان در شهرستان بناب

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بناب، از تشکیل اکیپ بازرسی و نظارت بهداشتی بر دامهای قربانی در عید سعید قربان سال 1400 در این شهرستان خبر داد.

00/05/02
پلمب یک واحد مرکز جمع آوری شیر متخلف در شهرستان بناب

پلمب یک واحد مرکز جمع آوری شیر متخلف در شهرستان بناب

سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان بناب، از پلمب یک واحد مرکز جمع آوری شیر به دلیل تخلفات بهداشتی در شهرستان بناب خبر داد.

00/04/12
پلمب یک واحد مرکز جمع آوری شیر در شهرستان بناب

پلمب یک واحد مرکز جمع آوری شیر در شهرستان بناب

سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان بناب، از پلمب یک واحد مرکز جمع آوری شیر به دلیل تخلفات بهداشتی در شهرستان بناب خبر داد.

00/04/12
انتصاب سرپرست جدید اداره دامپزشکی شهرستان  بناب

انتصاب سرپرست جدید اداره دامپزشکی شهرستان بناب

مدیر کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی، سرپرست جدید اداره دامپزشکی شهرستان بناب را منصوب کرد.

99/12/28
برگزاری دوره ترویجی بهداشت، واکسیناسیون و پیشگیری از بیماریها در دام سبک توسط اداره دامپزشکی شهرستان بناب

برگزاری دوره ترویجی بهداشت، واکسیناسیون و پیشگیری از بیماریها در دام سبک توسط اداره دامپزشکی شهرستان بناب

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بناب، از برگزاری یک دوره کلاس ترویجی بهداشت، واکسیناسیون و پیشگیری از بیماریها در دام سبک برای دامداران این شهرستان خبر داد.

99/12/23
پلمب یک واحد متخلف قصابی در بناب

پلمب یک واحد متخلف قصابی در بناب

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بناب از پلمب یک واحد متخلف قصابی به دلیل عرضه گوشت و آلایش دام غیر مجاز و غیر بهداشتی در این شهرستان خبر داد.

99/12/05
برگزاری دوره ترویجی و پیشگیری از بیماری های تب مالت و تب برفکی توسط اداره دامپزشکی شهرستان بناب

برگزاری دوره ترویجی و پیشگیری از بیماری های تب مالت و تب برفکی توسط اداره دامپزشکی شهرستان بناب

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بناب، از برگزاری یک دوره کلاس تروجی بیماری تب برفکی و تب مالت برای دامداران این شهرستان خبر داد.

99/10/18
دیدار نماینده شهر بناب در مجلس شورای اسلامی با همکاران اداره دامپزشکی بناب

دیدار نماینده شهر بناب در مجلس شورای اسلامی با همکاران اداره دامپزشکی بناب

نماینده مردم شریف شهرستان بناب در مجلس شورای اسلامی به مناسبت روز ملی دامپزشکی در اداره دامپزشکی این شهرستان حاضر شده و این روز را به همکاران این اداره تبریک گفت.

99/07/30
برگزاری دوره آموزش بهداشت و پرورش دام و بیماریهای مشترک بین دام وانسان توسط اداره دامپزشکی بناب

برگزاری دوره آموزش بهداشت و پرورش دام و بیماریهای مشترک بین دام وانسان توسط اداره دامپزشکی بناب

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بناب از برگزاری دوره آموزشی بهداشت وپرورش دام و بیماریهای مشترک بین انسان و دام برای مددجویان بهزیستی شهرستان بناب خبر داد.

99/07/01
یک سال حبس تعزیری برای متخلف بهداشتی

یک سال حبس تعزیری برای متخلف بهداشتی

بازرسی و نظارت بر دام های قربانی در عید سعید قربان در شهرستان بناب

بازرسی و نظارت بر دام های قربانی در عید سعید قربان در شهرستان بناب

پلمب یک واحد مرکز جمع آوری شیر متخلف در شهرستان بناب

پلمب یک واحد مرکز جمع آوری شیر متخلف در شهرستان بناب

پلمب یک واحد مرکز جمع آوری شیر در شهرستان بناب

پلمب یک واحد مرکز جمع آوری شیر در شهرستان بناب

انتصاب سرپرست جدید اداره دامپزشکی شهرستان  بناب

انتصاب سرپرست جدید اداره دامپزشکی شهرستان بناب

برگزاری دوره ترویجی بهداشت، واکسیناسیون و پیشگیری از بیماریها در دام سبک توسط اداره دامپزشکی شهرستان بناب

برگزاری دوره ترویجی بهداشت، واکسیناسیون و پیشگیری از بیماریها در دام سبک توسط اداره دامپزشکی شهرستان بناب

پلمب یک واحد متخلف قصابی در بناب

پلمب یک واحد متخلف قصابی در بناب

برگزاری دوره ترویجی و پیشگیری از بیماری های تب مالت و تب برفکی توسط اداره دامپزشکی شهرستان بناب

برگزاری دوره ترویجی و پیشگیری از بیماری های تب مالت و تب برفکی توسط اداره دامپزشکی شهرستان بناب

دیدار نماینده شهر بناب در مجلس شورای اسلامی با همکاران اداره دامپزشکی بناب

دیدار نماینده شهر بناب در مجلس شورای اسلامی با همکاران اداره دامپزشکی بناب

برگزاری دوره آموزش بهداشت و پرورش دام و بیماریهای مشترک بین دام وانسان توسط اداره دامپزشکی بناب

برگزاری دوره آموزش بهداشت و پرورش دام و بیماریهای مشترک بین دام وانسان توسط اداره دامپزشکی بناب

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی