بیشتر
برپایی میز خدمت حضوری اداره دامپزشکی شهرستان اهر

برپایی میز خدمت حضوری اداره دامپزشکی شهرستان اهر

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان اهر از برپایی میز خدمت حضوری در شهرستان اهر خبر داد.

00/11/24
پلمب یک کشتارگاه صنعتی طیور غیر بهداشتی در استان آذربایجان شرقی

پلمب یک کشتارگاه صنعتی طیور غیر بهداشتی در استان آذربایجان شرقی

مدیر کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی از پلمب یک کشتارگاه صنعتی طیور به علت تخلفات بهداشتی در این استان خبر داد.

00/11/09
پلمب کشتارگاه صنعتی طیور غیر بهداشتی در اهر

پلمب کشتارگاه صنعتی طیور غیر بهداشتی در اهر

کشتارگاه صنعتی طیور غیر بهداشتی توسط مقام قضایی شهرستان اهر پلمب گردید

00/09/07
برگزاری دوره ترویجی با محوریت بهداشت و پرورش دام و مدیریت بیماریهای دام

برگزاری دوره ترویجی با محوریت بهداشت و پرورش دام و مدیریت بیماریهای دام

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان اهر از برگزاری دوره ترویجی با محوریت بهداشت و پرورش دام و مدیریت بیماریهای دام خبر داد.

00/02/30
تحقق فراتر از پیش بینی واکسیناسیون جمعیت دامی در اهر

تحقق فراتر از پیش بینی واکسیناسیون جمعیت دامی در اهر

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان اهر از تحقق فراتر از پیش بینی واکسیناسیون جمعیت دامی در این شهرستان خبر داد.

00/02/12
برگزاری جلسه هماهنگی خود کنترلی فرآیند های تولید در کشتارگاههای دام و طیور شهرستان اهر

برگزاری جلسه هماهنگی خود کنترلی فرآیند های تولید در کشتارگاههای دام و طیور شهرستان اهر

جلسه هماهنگی خود کنترلی فرآیند های تولید در کشتارگاههای دام و طیور شهرستان اهر برگزار شد.

99/08/28
برگزاری دوره ترویجی دامداران مددجوی بهزیستی شهرستان اهر

برگزاری دوره ترویجی دامداران مددجوی بهزیستی شهرستان اهر

دوره ترویجی بهداشت و بیماریهای دام و بیماریهای مشترک بین انسان و دام برای دامداران مددجوی بهزیستی شهرستان اهر برگزار شد.

99/06/29
برگزاری جلسه توجیهی آموزشی با محوریت مقابله با بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان

برگزاری جلسه توجیهی آموزشی با محوریت مقابله با بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان اهر از برگزاری جلسه ای با محوریت مقابله و کنترل بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در محل اداره دامپزشکی شهرستان اهر و با حضور اعضائ بسیج سازندگی این شهرستان خبر داد.

99/06/27
برپایی میز خدمت حضوری اداره دامپزشکی شهرستان اهر

برپایی میز خدمت حضوری اداره دامپزشکی شهرستان اهر

پلمب یک کشتارگاه صنعتی طیور غیر بهداشتی در استان آذربایجان شرقی

پلمب یک کشتارگاه صنعتی طیور غیر بهداشتی در استان آذربایجان شرقی

پلمب کشتارگاه صنعتی طیور غیر بهداشتی در اهر

پلمب کشتارگاه صنعتی طیور غیر بهداشتی در اهر

برگزاری دوره ترویجی با محوریت بهداشت و پرورش دام و مدیریت بیماریهای دام

برگزاری دوره ترویجی با محوریت بهداشت و پرورش دام و مدیریت بیماریهای دام

تحقق فراتر از پیش بینی واکسیناسیون جمعیت دامی در اهر

تحقق فراتر از پیش بینی واکسیناسیون جمعیت دامی در اهر

جلسه توجیهی ویژه مدیران و ناظرین ذبح شرعی كشتارگاهها

جلسه توجیهی ویژه مدیران و ناظرین ذبح شرعی كشتارگاهها

اولین جلسه كمسیون غذای حلال شهرستان اهر برگزار شد

اولین جلسه كمسیون غذای حلال شهرستان اهر برگزار شد

برگزاری جلسه هماهنگی خود کنترلی فرآیند های تولید در کشتارگاههای دام و طیور شهرستان اهر

برگزاری جلسه هماهنگی خود کنترلی فرآیند های تولید در کشتارگاههای دام و طیور شهرستان اهر

برگزاری دوره ترویجی دامداران مددجوی بهزیستی شهرستان اهر

برگزاری دوره ترویجی دامداران مددجوی بهزیستی شهرستان اهر

برگزاری جلسه توجیهی آموزشی با محوریت مقابله با بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان

برگزاری جلسه توجیهی آموزشی با محوریت مقابله با بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی