مهندس غلامرضا محمدی

سرپرست اداره امور مالی

 

تلفن تماس: 8- 34440025

داخلی: 256

تلفکس: 34413741

پست الکترونیکی:fin.eazar@ivo.ir

 

 

همکاران:

بهروز  سیفی (شماره داخلی 258)

مسعود سلطان زاده (شماره داخلی 257)

وحید سلیمی نیا (شماره داخلی 258)

خانم زینالی (شماره داخلی 256)

خانم بافنده (شماره داخلی 259)

لینک کوتاه