لیست اخبار صفحه :1
بازرسی و نظارت بهداشتی و شرعی بر ذبح دام های قربانی در سطح شهرستان سراب

بازرسی و نظارت بهداشتی و شرعی بر ذبح دام های قربانی در سطح شهرستان سراب

در روز عید سعید قربان بالغ بر 233 رأس دام قربانی در سطح شهرستان سراب به منظور حفظ سلامت مصرف کنندگان گوشت دام های قربانی و تامین بهداشت عمومی، مورد بازرسی و نظارت بهداشتی و شرعی دامپزشکی این شهرستان قرار گرفت.

لینک کوتاه