لیست اخبار صفحه :1
برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با بهداشت شیر خام ویژه تولیدکنندگان در شهرستان هوراند

برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با بهداشت شیر خام ویژه تولیدکنندگان در شهرستان هوراند

دو دوره کلاس آموزشی ترویجی در خصوص آشنایی با اصول بهداشتی شیردوشی، نگهداری و حمل شیر خام ویژه تولیدکنندگان و بهره برداران گاوداری های شیری در سالن مرکز جهاد کشاورزی شهرستان هوراند برگزار شد.

تقدیر رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بستان آباد از مسئولین فنی مراکز درمانی و مایه کوبی و داروخانه های دامپزشکی

تقدیر رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بستان آباد از مسئولین فنی مراکز درمانی و مایه کوبی و داروخانه های دامپزشکی

به مناسبت هفته دامپزشکی رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بستان آباد از مسئولین فنی مراکز درمانی و مایه کوبی و داروخانه های دامپزشکی شهرستان بستان آباد تقدیر نمودند

لینک کوتاه