لیست اخبار صفحه :1
برگزاری کلاس آموزشی ترویجی در خصوص بیماری های مشترک و بیماری تب مالت در شهرستان ملکان

برگزاری کلاس آموزشی ترویجی در خصوص بیماری های مشترک و بیماری تب مالت در شهرستان ملکان

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ملکان از برگزاری کلاس آموزشی ترویجی آشنایی با بیماری های مشترک و بیماری تب مالت به همراه استقرار میز خدمت در روستای یولقونلوی جدید شهرستان ملکان خبر داد.

لینک کوتاه