برگزاری کلاس ترویجی اصول بهداشت و پرورش دام با تاکید بر بیماری تب مالت در دام وانسان

برگزاری کلاس ترویجی اصول بهداشت و پرورش دام با تاکید بر بیماری تب مالت در دام وانسان

دکتر اکبر ارفعی رییس اداره دامپزشکی شهرستان کلیبر از برگزاری کلاس ترویجی اصول بهداشت و پرورش دام با تاکید بر بیماری تب مالت در دام و انسان در مرکز کمیته امداد شهرکلیبر این شهرستان خبر داد.