لیست اخبار صفحه :1
برگزاری کلاس آموزشی-ترویجی پیشگیری تب کریمه کنگو توسط اداره دامپزشکی شهرستان تبریز

برگزاری کلاس آموزشی-ترویجی پیشگیری تب کریمه کنگو توسط اداره دامپزشکی شهرستان تبریز

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان تبریز از برگزاری برگزاری کلاس آموزشی-ترویجی جهت پیشگیری از بیماری تب کریمه کنگو توسط این اداره در برای کارکنان و عوامل کشتارگاه صنعتی دام این شهرستان خبر داد.

لینک کوتاه