لیست اخبار صفحه :1
برگزاری دوره آموزشی "روش های سنجش و تحلیل فرهنگ های سازمانی" برای مدیران دامپزشکی استان آذربایجان شرقی

برگزاری دوره آموزشی "روش های سنجش و تحلیل فرهنگ های سازمانی" برای مدیران دامپزشکی استان آذربایجان شرقی

دوره آموزشی "روش های سنجش و تحلیل فرهنگ های سازمانی" برای مدیران دامپزشکی استان آذربایجان شرقی با حضور مدیران ستادی و ادارات دامپزشکی شهرستان‌ها با مشارکت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان به صورت حضوری و همزمان به صورت غیرحضوری برای روسای ادارات دامپزشکی شهرستان برگزار شد.

    لینک کوتاه