پلمب یک واحد متخلف قصابی در بناب

پلمب یک واحد متخلف قصابی در بناب

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بناب از پلمب یک واحد متخلف قصابی به دلیل عرضه گوشت و آلایش دام غیر مجاز و غیر بهداشتی در این شهرستان خبر داد.