برگزاری سومین جلسه کار گروه توسعه مدیریت اداره کل دامپزشکی استان در سال 1400

برگزاری سومین جلسه کار گروه توسعه مدیریت اداره کل دامپزشکی استان در سال 1400

سومین جلسه کارگروه توسعه مدیریتی با حضور مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی بعنوان رئیس کارگروه و اعضای کارگروه توسعه مدیریتی اداره کل دامپزشکی استان روز یکشنبه مورخ ۱۸ مهرماه ۱۴۰۰ بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

برگزاری دومین جلسه کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی اداره کل دامپزشکی استان در سال 1400

برگزاری دومین جلسه کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی اداره کل دامپزشکی استان در سال 1400

دومین جلسه عادی کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی مورخ 31/06/1400 در خصوص موضوعات واصله و موارد مطروحه، بررسی برنامه های واگذاری وظایف و اختیارات وکاهش تصدی گری اداره کل دامپزشکی استان طی سال 1400 برگزار گردید.

اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی دستگاه برتر با کسب بالاترین امتیاز شناخته شد
در بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی؛

اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی دستگاه برتر با کسب بالاترین امتیاز شناخته شد

در جشنواره شهید رجایی، اداره کل دامپزشکی در بین تمامی دستگاههای اجرایی استان آذربایجان شرقی به عنوان دستگاه برتر با کسب بالاترین امتیاز در استان انتخاب شد.

لینک کوتاه