برگزاری اولین جلسه عادی کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم اداره کل دامپزشکی استان در سال 1400

برگزاری اولین جلسه عادی کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم اداره کل دامپزشکی استان در سال 1400

اولین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم اداره کل دامپزشکی استان سال 1400 با حضور مهندس پرکان کارشناس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و اعضای محترم جلسه در محل سالن اجتماعات اداره کل دامپزشکی استان با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی ستاد کرونا منعقدگردید.