لیست اخبار صفحه :1
اجرای طرح واکسیناسیون رایگان دام‌های روستایی و سمپاشی اماکن دامی در قالب اردوی جهادی اداره دامپزشکی شهرستان اسکو
در راستای حمایت از تولید در روستای خاصبان شهرستان اسکو انجام شد:

اجرای طرح واکسیناسیون رایگان دام‌های روستایی و سمپاشی اماکن دامی در قالب اردوی جهادی اداره دامپزشکی شهرستان اسکو

طرح واکسیناسیون رایگان دام‌های روستایی در قالب اردوی جهادی اداره دامپزشکی شهرستان اسکو اجرا گردید

ویزیت، واکسیناسیون و سمپاشی رایگان دام و اماکن دامی در مناطق محروم شهرستان ملکان
در قالب رزمایش شهدای راه قدس 2 انجام گرفت:

ویزیت، واکسیناسیون و سمپاشی رایگان دام و اماکن دامی در مناطق محروم شهرستان ملکان

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ملکان از آغاز سمپاشی و واکسیناسیون رایگان همزمان با برگزاری رزمایش شهدای راه قدس 2، در روستاهای محروم این شهرستان خبر داد.

لینک کوتاه